Lees de Oosterweel brochure

UwstemteltZoals we al eerder via de NOORDlink website schreven kunnen de Antwerpenaars op zondag 18 oktober hun voor- of afkeur mbt het Oosterweelproject kenbaar maken via een volksraadpleging. Elke Antwerpenaar ouder dan 16 mag aan deze volksraadpleging deelnemen. De stad Antwerpen wil zijn inwoners voldoende informeren over deze volksraadpleging en zal een informatiebrochure in uw en onze postbus laten vallen.

Indien je deze informatiebrochure om wat voor reden dan ook niet ontvangen hebt verwijzen wij je door naar de website van de stad Antwerpen waar je naast praktische informatie mbt de Oosterweel volksraadpleging ook de brochure aan de hand van een pdf-file kan doorlezen.