Extra City – Kunsthal Antwerpen

ken_lau32(4)Extra City is een platform voor productie, presentatie en artistiek debat. Extra City’s internationaal tentoonstellingsprogramma focust op hedendaagse artistieke ontwikkelingen in België en het buitenland. Binnen haar reflecties over het heden is echter ook een belangrijke plaats weggelegd voor onderzoek naar significante historische posities, die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de beeldvorming van nu.

Extra City is gemodelleerd naar een ‘kunsthal’ met een tentoonstellingsruimte van 1100 m2 en met flexibele faciliteiten voor haar variabel randprogramma van debatten, lezingen en screenings. In toenemende mate produceert Extra City publicaties en online resources. Extra City werd in 2004 door de Antwerpse curator en criticus Wim Peeters opgericht en verwierf al snel een internationale reputatie. In 2006 werd curator en criticus Anselm Franke benoemd tot artistiek directeur en Extra City verhuisde naar een nieuw pand in Antwerpen Noord, een indrukwekkend industrieel gebouw dat gaandeweg wordt gerenoveerd. Sinds september 2008 is ook de kunstenaarsorganisatie NICC gehuisvest in hetzelfde gebouw, met een eigen nieuwe expositieruimte aan de overkant van de Tulpstraat, met een brug verbonden met Extra City. Beide organisaties bundelen de krachten en geven samen gewicht aan een dynamische plek voor hedendaagse beeldende kunst. Met behoud van de eigen identiteit en missies, streeft iedereen in de Tulpstraat 79 naar een synergie bij het vervolgen van de gemeenschappelijke doelstelling om (jonge) beeldende kunst en cultuur op lokaal, nationaal en internationaal niveau te promoten.

Voor het programma van en praktische informatie over Extra City en NICC verwijzen je door naar www.extracity.org/nl.

! Extra City verhuisde in 2013 naar een nieuwe locatie in Berchem.
! NICC verhuisde in 2013 naar een nieuwe locatie in de Antwerpse binnenstad