De Marbaixstraat: parel van Antwerpen Noord

De Marbaixstraat vinden we in de wijk Dam Schijnpoort (met dank aan Michiel voor deze duiding) tussen de Lange Lobroek- en Ceulemansstraat in Antwerpen Noord. Deze straat werd genoemd naar hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen August De Marbaix, die in de jaren 1840-43 de leiding had bij de aanleg van de Rijn- of havenspoorweg. De Marbaixstraat mag, als concept, uniek worden genoemd voor Antwerpen. Nagenoeg alle huizen in deze straat werden door architect De Weerdt ontworpen. Hij was een voorstander van de meer volkse variant van de Art Nouveau. De straat is in de loop der jaren goed bewaard gebleven waardoor dit stukje Dam ook nu nog bijna authentiek is. De huizen vallen op door hun kleurige lijstgevels van bak- en natuursteen met Art Nouveau-inslag of neo-Vlaamse renaissancetoets. Karakteristiek voor de straat is dat alle gevels wel een of ander decoratief element hebben of zich onderscheiden door een kleurig materiaalgebruik. Hierdoor krijgt deze straat als geheel een zeer evenwichtig en homogeen karakter. De straat bevat enkele Art Nouveau woonhuizen, woon- en winkelhuizen en het indrukwekkende “Cafe de Marbaix”, een Art Nouveau hoekhuis. De 41 art-nouveauwoningen én de hele De Marbaixstraat werden door Monumentenzorg en de stad Antwerpen als beschermd monument of stadsgezicht bestempeld.