Dambruggestraat – Offerandestraat – Lange Winkelhaakstraat

Eerder deze week liepen we rond in de wijk Antwerpen Noord, wat we eerlijk gezegd wel vaker doen, en we vroegen ons af waar de straatnamen Dambruggestraat, Offerandestraat en Lange Winkelhaakstraat vandaan kwamen. We vonden volgende verklaring:

De Dambruggestraat in de wijk Antwerpen Noord werd vernoemd naar het gehucht “Dambrugge”, dat gelegen was wat men nu als de wijk Antwerpen-Dam of “Den Dam” bestempeld. Dambrugge is de afleiding van de dijk die aangelegd werd vanaf de stadsmuren, dwars door de moerassige schijndelta, naar het noorden toe. Deze dijk, of dam, eindigde aan het riviertje “Schijn”.. Wat door wijkbewoners nog steeds het Schijn genoemd word de dag van vandaag. Op die plek eindigde de dam, maar niet de handelsweg die erop gelegen was. Deze werd oorspronkelijk door een veerpont verbonden met de noord oever van het riviertje. Vandaar liep de weg verder over de huidige Bredastraat en Bredabaan tot aan de stad Breda. Na verloop van tijd werd de weg zo belangrijk dat de veerpont werd vervangen door een brug. Het gehuchtje “Geerbodigem” dat daar in die tijd gelegen was, werd omgedoopt naar de “Brug aan het einde van de dam”: Dambrugge. Dit gehucht werd later opgenomen binnen de stad als Den Dam en de Dambruggestraat bleef verwijzen naar de oorspronkelijke volkse benaming.
Op de hoek van de “kipdorpschen steenwegh”, de huidige Carnotstraat in de wijk Antwerpen Noord, met de “voetwegh loopende naer den Damme” , de huidige Dambruggestraat, stond in 1721 “een groot steenen huijs” genaamd “de Offerande”. De officiële straatnaam Offerandestraat werd gewettigd in 1846.
De woorden “winkel” en “haak(s)” zijn eigenlijk synoniemen om datgene dat een rechte hoek vormt aan te duiden. Schoolgaande jeugd noemt het ook wel tekendriehoek. Het doodlopend stukje van de Lange Winkelhaakstraat in de wijk Antwerpen Noord achteraan maakt een hoek van ca. 90°.. wat meteen de naam van de straat verklaard.