Discussieer online mee over de RUP 2060

De stad werkt aan de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Antwerpen-Noord, kortweg RUP2060. Een RUP is een soort van reglement dat aangeeft wat en hoe in een bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd mag worden: waar er bijvoorbeeld woningen mogen komen, waar er plaats kan zijn voor handel, waar er pleintjes en parkjes kunnen aangelegd worden,… Over een aantal thema’s van het RUP2060 waren er al enkele bewonerswerkvergaderingen maar de stad wil graag de discussie ook verder digitaal voeren. Via www.antwerpen.be/dialoog kom je op de discussiepagina. Je kan je registreren maar dat is niet noodzakelijk om aan de digitale discussie deel te nemen. Eenmaal op de website kan je er 3 themadiscussies terugvinden, met vragen over:

* meer openbare ruimte voor de wijk
* de verbetering van de woonkwaliteit
* het concentreren van de horeca en handelsfuncties

Via dit extra online forum wil de stad wijkbewoners mee laten nadenken over deze uitdagingen voor de wijk. De meningen en suggesties zullen mee bekeken worden in de verdere opmaak van het RUP. Tegen half april 2011 wordt de discussie afgesloten.