CDO Noord is energiecoole school!

Het Stedelijk Onderwijs maakte vorige week de 10 winnaars van de wedstrijd Energiecoole school bekend. De afgelopen maanden liep deze grootschalige sensibiliseringscampagne in alle scholen. De winnende scholen mochten waardevolle cheques in ontvangst nemen en konden samen met meer dan 900 leerlingen gratis genieten van een optreden van School is Cool. De campagne Energiecoole school past binnen de ambitie om met het Stedelijk Onderwijs te evolueren naar een klimaatneutrale en duurzame organisatie.

Een meting van het energieverbruik in 2011 wees uit dat alle scholen samen maar liefst 20.000 ton CO2 per jaar uitstoten, of een equivalent van honderd maal de vloeroppervlakte van het stedelijk onderwijspatrimonium! Het is dus niet onbegrijpelijk dat het Stedelijk Onderwijs de ecologische voetafdruk van haar scholen drastisch wil verlagen. De uitdaging is er, de doelstelling ambitieus. Rekening houdend met het type onderwijs en de conditiestaat van de gebouwen, wil het stedelijke onderwijsnet binnen 5 jaar met 80% van haar scholen bij de 20% meest energiezuinige scholen van Vlaanderen horen. Deze doelstelling maakt deel uit van een nog grotere ambitie van de stad, namelijk om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen en 20% minder energie te verbruiken. Tenslotte wil de stad het aandeel van hernieuwbare energie optrekken met 20% ten opzichte van 1990.

Sensibiliseren en renoveren

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken, werkte het Stedelijk Onderwijs samen met Eandis en Werkhaven voor het uitvoeren van kleine en grote energiebesparende maatregelen en de investering in groene, hernieuwbare energie. De campagne Energiecoole school moest zorgen voor een doorgedreven energiebewustzijn.

In de prijzen

Op het slotevent in Park Spoor Noord konden ook leerlingen van CDO Noord uit de wijk Dam hun prijs in ontvangst nemen: een waardebon van € 750 die de school kan spenderen aan duurzame prijzen zoals ecologische workshops of het bezoeken van een windmolenpark in de Noordzee.