Discussieer mee over heraanleg Halen- en Viséstraat

Zoals je al kon lezen via een eerder NOORDlink nieuwsitem heeft het districtsbestuur een voorontwerp klaar voor heraanleg van de Halenstraat, Viséstraat en het pleintje aan de Trapstraat. De zuidrand van Park Spoor Noord -van de watertorens tot aan de ‘trappekes’- zal op termijn in een nieuw kleedje steken. De werken zijn gepland tegen 2013-2014.

Heraanleg pleintje Trapstraat: het pleintje blijft een ontmoetingsplek

De Trapstraat (tussen de Viséstraat en de Sint-Lazarusstraat) is vandaag de dag een woonerf en vormt een grote toegang tot het park. Het park zit er enigszins weggeduwd (geparkeerde auto’s, groene haag…) Dit gedeelte wordt opnieuw ingericht als woonerfstructuur. De parkeerplaatsen verschuiven naar de kant van de huizenrij en aan deze zijde komen ook bomen. Grote traptreden vergemakkelijken de toegang naar het park. Door deze ingrepen zal de toegang en het zicht tot het park verbeteren.

Heraanleg Halenstraat: Er komt een fietspad langs de spoorweg

*Te voet en per fiets in de Halenstraat

Fietsers krijgen meer comfort. Er komt een fietsverbinding die aansluit op de fietsroute van Park Spoor Noord en de fietspaden op het kruispunt Schijnpoortweg. In het gedeelte tussen de Veldstraat en de Meloenstraat biedt de smalle rijweg te weinig ruimte voor enkelrichtingfietspaden aan beide straatzijden. Het districtsbestuur kiest daarom voor een dubbelrichtingfietspad langs de kant van de spoorwegberm/parkzijde. Voetgangers lopen aan deze zijde van de spoorwegberm over dezelfde zone. Het is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers, omdat er op deze plaats geen ruimte is voor een aparte voetgangersstrook.

*Tramhalte

Om de fietsverbinding te kunnen realiseren worden de tramsporen verplaatst naar de huidige parkeerplaatsen. De halteplaats staduitwaarts verschuift richting Veldstraat. Op die manier kan er een toegankelijke halte worden aangelegd.

*Pleintje Schijnpoortweg

Ter hoogte van het pleintje aan Schijnpoortweg krijgen voetgangers en fietsers alle ruimte door zo weinig mogelijk obstakels te creëren. Er komen zitbanken in losse groepjes en twee extra bomen zorgen voor meer beschutting tot het kruispunt.

Heraanleg Viséstraat: de link met het park wordt versterkt

*Sluipverkeer

Mogelijke ingrepen om het sluipverkeer in de Viséstraat ontmoedigen zijn:
geen doorgaand autoverkeer (uitgezonderd voor hulpdiensten) ter hoogte van de Biekorfstraat;
– het enkelrichting maken van het gedeelte tussen de Tulpstraat en de aansluiting met de Halenstraat.
De buurt blijft wel toegankelijk voor de bewoners en bezoekers.

*Zone 30

Naast sluipverkeer, wil het district ook de snelheid verlagen naar 30 km/uur. Dat kan door:
de rijweg te versmallen en verkeersplateaus te plaatsen ter hoogte van de kruispunten. Hierdoor komt ruimte vrij om de voetpaden te verbreden en de oversteekplaatsen naar de parktoegangen veiliger te maken.

*Viséstraat tussen de Trapstraat en de Oranjestraat

Ook het gedeelte tussen de Trapstraat en de Oranjestraat, nu een woonerf, wijzigt in een 30km zone, aansluitend bij de rest van de straat. Omdat hier wel meer breedte is, kunnen dwarsparkeerplaatsen behouden blijven. Deze worden in het voorontwerp wel tegen de kant van de bebouwing ingeplant, zodat de parkrand gevrijwaard blijft, en opdat de parkeerplaatsen in de eerste plaats door de bewoners kunnen gebruikt worden.

*Ondergrondse sorteerstraten

Er zijn 2 sorteerstraten voorzien ter hoogte van de Oranjestraat en de Klamperstraat. Er is bij de inplanting rekening mee gehouden dat deze niet rechtstreeks voor woningen worden geplaatst.

Het ontwerp werd begin deze week reeds voorgesteld aan de naaste buurtbewoners tijdens een hoorzitting. Ook buurtbewoners die niet aanwezig waren tijdens dit infomoment krijgen de kans om kennis te maken met dit plan en hun zegje te doen over dit plan. Zij kunnen via het digitaal forum op deze pagina hun reactie geven. Nog tot 10 juni 2012 szal dit forum online staan.