Infovergaderingen nieuwe kleuterscholen

Onze stad verjongt. De laatste jaren komen er zoveel kinderen bij, dat de capaciteit in de basisscholen niet volstaat. Om elk kind in onze stad een plaats te garanderen op school, werken de stad en de schoolbesturen samen aan de bouw van nieuwe kleuterscholen. Tegen volgend schooljaar zullen er een tiental nieuwe kleuterscholen bijkomen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist op de braakliggend terreinen in de
Pionierstraat, Weilandstraat en op de slachthuissite, nieuwe tijdelijke kleuterschooltjes te bouwen.

De stad wil (wijk)bewoners graag informeren over deze beslissing en over de invulling van deze scholen. Ook de mogelijke impact op onze wijk komt aan bod. Daarom nodigen zij u uit op een infovergadering. U krijgt meer praktische info tijdens deze bewonersbijeenkomst en kan er achteraf vragen stellen.

Infovergadering kleuterschooltjes Weilandstraat en Slachthuissite: maandag 25 juni om 19u30 – Basisschool ‘t Spoor – Demerstraat 18, 2060 Antwerpen

Infovergadering kleuterschool Pionierstraat: woensdag 27 juni om 19u30 – Buurthuis Centrum De Wijk – Lange Scholierstraat 94, 2060 Antwerpen

Voor meer informatie over de scholen kan u terecht bij de Studiewijzer Stad Antwerpen, 03 338 33 66, studiewijzer@stad.antwerpen.be

Voor meer informatie over deze infovergadering kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg van Antwerpen Noord, 03 338 39 00, wijkoverleg.2060@stad.antwerpen.be