Wijkbewoners verenigen zich in ParallelBuurtNoord

Dat de wijk Antwerpen Noord in volle verandering is vandaag de dag is meer dan ooit duidelijk. Mede door inspanningen van de stad, ondernemers, cultuurverenigingen maar ook dankzij wijkbewoners groeit onze wijk uit tot een hotspot voor velen. En dat brengt ook meer vervoer met zich mee. En net dat aspect vinden de oprichters van ParallelBuurtNoord iets minder leuk aan die verandering. De werkgroep ParallelBuurtNoord ijvert dan ook voor een aangenaam en veilig woon-, werk- en leefklimaat in haar omgeving. Kristin had een gesprek met Hans Pluijms, een van de oprichters van deze werkgroep.

Wat is ParallelBuurtNoord en waarom is ze nodig in de wijk Noord? Hans: “De ParallelBuurtNoord werkgroep is een betrekkelijk nieuwe werkgroep van zeer bezorgde bewoners en allemaal ondernemers, die het initiatief hebben genomen. De ParallelBuurtNoord werkgroep is nodig omdat de problematiek – verkeersveiligheid, woon en werkgenot, verkeersoverlast, onveilige situaties – op dit ogenblik al onhoudbaar is. En daarenboven sterk zal toenemen bij de reconstructie van de Italielei, waarbij de as Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat en Osystraat een ongekende stroom verkeer zullen moeten gaan verwerken. Dit dan ook nog gekoppeld met de werkzaamheden in Park Spoor Noord met de komst van de twee nieuwe woonflats, de nieuwe hogeschool en het toekomstige ziekenhuis.. dat zal ook vergaande traffic met zich mee brengen dat allemaal gebruik moet maken van deze ontsluitingswegen. Wij zien de toekomst van de wijk Noord dan ook als druk, heel druk en we vrezen voor al deze toenemende overlast.”

Wat zijn de toekomstige acties van ParallelBuurtNoord? Hans: “Meer zichtbaarheidacties, de politieke partijen wakker schudden dat deze situatie zo niet meer langer kan. En medestanders vinden in de politiek. De huidige politieke “machthebbers” hebben blijkbaar niet de macht of de moed om op een adequate wijze op onze situatie te reageren. Eigenlijk regeert en/of gijzelt De Lijn de stad Antwerpen, want zij bepalen blijkbaar hoe, wat en waar in de stad.”

Meer informatie over de ParallelBuurtNoord werkgroep is te vinden via
www.ParallelBuurtNoord.be

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers