De Zavelstraat en Gasstraat

azavelstraatDankzij wijkbewoner Marcel kreeg Kristin wat meer informatie over de Zavelstraat en Gasstraat.

De Korte Zavelstraat dankt haar naam aan de grondsoort zavel. In 1851 werden de Dambruggestraat en de Diepestraat als eersten in de wijk Noord gekasseid. Hiervoor werd zavel van de ‘hoge Stuivenberg’ gebruikt. De Korte en Lange Zavelstraat wijzen nog op de weg die door de vervoerders werd gevolgd.

De Gasstraat dankt haar naam aan de bouw van de gasfabriek aan de Van Kerckhovenstraat in 1866. In deze gasfabriek werd door middel van droge destillatie van steenkool (verhitting zonder toevoegen van zuurstof) “stadsgas” of “lichtgas” geproduceerd met als bijproduct cokes. Deze fabriek verdween in 1929. De fabriek stond jaren leeg tot er in de jaren ’60 de gekende woningblokken werden gebouwd.