Masterplan Publieke Ruimte Singel Noord goedgekeurd

asingelnoordOp vrijdag 31 mei 2013 keurde het college het masterplan goed voor de inrichting van de publieke ruimte binnen Singel Noord. Dat is het noordelijke segment van de strategische ruimte Groene Singel. Het document biedt richtlijnen voor de inrichting van het publiek domein bij de verdere uitwerking van geplande en toekomstige infrastructuurwerken en deelprojecten in en om het gebied.

Singel Noord is het 180 hectare grote gebied tussen de Schijnpoortknoop en de Noorderlaan. Het omvat onder meer het Lobroekdok, de evenementencluster Sportpaleis/Lotto Arena, de Slachthuissite en het Noordschippersdok. Het is een complex gebied dat omringd wordt door de snelweg en het spoor en dat zich aan de vooravond van een grondige transformatie bevindt. Concrete plannen voor het gebied Singel Noord en de directe omgeving zijn er nog niet.

Een samenhangende en kwalitatieve inrichting van het publiek domein

Om het publiek domein binnen het gebied Singel Noord op een samenhangende en kwalitatieve manier te kunnen inrichten, maakte de stad een masterplan op. Vertrekpunt is het beeldkwaliteitplan voor de Groene Singel. Dat plan is nu nog in opmaak en beschrijft de spelregels voor landschap, infrastructuur en bebouwing in de desbetreffende strategische ruimte vanuit de principes groen, ecologisch en slim. Singel Noord onderscheidt zich echter van de rest van de strategische ruimte door zijn stedelijke en industriële karakter.

Ecologische connectiviteit binnen gebied met stedelijk en industrieel karakter

Als ontbrekende schakel in de grootschalige groenstructuur van de stad krijgt Singel Noord een netwerk van ‘groene en blauwe verbindingen’, waarbij onder meer wordt ingezet op het maximaliseren van groen – in de vorm van bomenrijen bijvoorbeeld, maar ook van boomgroepen op de kades van het Lobroekdok- en op de creatie van meer natuurlijk ogende drijvende eilanden.