Het Pesthof

alepraVia wijkbewoner Marcel kreeg Kristin wat meer informatie over ‘Het Pesthof’ in de wijk Noord.

Rond de 16de eeuw werden ook in Antwerpen mensen met lepra besmet. Omdat lepra een zeer besmettelijke ziekte is werden deze lepralijders vaak door de stedelingen gemeden en aan hun lot overgelaten. De lepralijders werden ook aangemaand om de stad te verlaten

Diegene die de stad niet konden verlaten werden op’t Noord, na een beslissing van het stadsbestuur, opgevangen in zogenaamde leprahuisjes. Kleine huisjes die omringd waren met een muur en aparte toegangspoort. Die verzameling van huisjes kreeg de naam ‘Het Pesthof’.

Het Pesthof kan men vandaag de dag vinden tussen de Schoolstraat, Spaarstraat, Boerhavestraat en Lange Stuivenbergstraat… de plaats die men nu de Schoolplak noemt.