Parkeerregeling in winkelstraten

aparkeerregelingDe stad wil met een goede parkeerregeling het zoekverkeer verminderen en meer ruimte bieden aan klanten die kort parkeren. Door de winkelstratenregeling kunnen bewoners in deze straten tijdens de winkeluren niet gratis parkeren met hun bewonersvergunning. Na evaluatie is besloten om die parkeerregeling definitief in te voeren in de Handelstraat, Korte Zavelstraat en Sint-Gummarusstraat.

In zeven Antwerpse winkelstraten startte vorig jaar het proefproject parkeerregeling winkelstraten. Via deze regeling wil de stad meer ruimte geven aan kortparkeerders en het zoekverkeer verminderen om zo klanten van winkels meer parkeerruimte te bieden. De eerste evaluatie van die regeling is nu achter de rug, en de parkeerregeling is definitief in de SintGummarusstraat, Handelstraat en Korte Zavelstraat.

Door de winkelstratenregeling kunnen bewoners in deze straten tijdens de winkeluren niet langer gratis parkeren met hun bewonersvergunning. Handelaars en omwonenden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

In de dagelijkse praktijk is het voor ‘kortparkeerders’ niet eenvoudig om een plaatsje te vinden in Antwerpse winkelstraten. Klanten van buurtwinkels, leveranciers die snel een pakket moeten afleveren, hulpverleners of buurtbewoners die even voor de deur hun auto willen in- of uitladen merken dat veel parkeerplaatsen langere tijd bezet zijn. Parkeeronderzoeken bevestigen dat 45 tot 60 procent van de plaatsen in winkelstraten overdag langdurig bezet is door auto’s van bewoners, auto’s die soms dagen aan één stuk voor de winkels geparkeerd staan. Daarom kiest de stad ervoor om in een aantal winkelstraten tijdens de openingsuren voorrang te geven aan het ‘kortparkeren’. Bewoners kunnen daardoor tijdens de winkeluren geen gebruik maken van hun parkeervergunning. Van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur dienen zij dus net als bezoekers te betalen voor een parkeerplaats in deze winkelstraten.
Buiten de openingsuren blijft de bewonersvergunning in de winkelstraten gewoon geldig. En tijdens de winkeluren kunnen zij nog steeds onbeperkt gratis parkeren in de overige straten van hun bewonerszone, tenzij anders vermeld op de signalisatie. Verder kan wie thuis snel boodschappen wil uitladen een gratis parkeerticket van 10 minuten nemen aan een van de parkeerautomaten. Tot slot kunnen ook buurtparkings een oplossing bieden voor bewoners die hun auto’s overdag langer willen stallen.

Evaluatie proefprojecten

Het Parkeerbedrijf liet na de afgesproken proefperiode van zes maanden tellingen uitvoeren om het effect te meten. Op basis van die evaluatie besloot het stadsbestuur vandaag dus om de regeling definitief in te voeren in de Handelstraat, Sint-Gummarusstraat en Korte Zavelstraat.

Uit de tellingen bleek dat in de Handelstraat, Sint-Gummarusstraat en Korte Zavelstraat het aantal langparkeerders zoals verwacht afnam. Daardoor kunnen dagelijks meer parkeerders gebruikmaken van de beperkte parkeerruimte op straat. Deze klanten, leveranciers en andere bezoekers vinden ook sneller een plaats, zodat het zoekverkeer vermindert. Ook bewoners die voor de deur hun boodschappen willen uitladen vinden nu sneller een plek. Het aantal geparkeerde auto’s van bewoners in de zone rond de winkelstraten bleef gelijk.