Voorstelling projectdefinitie Slachthuissite-Noordschippersdok

aslachthuissiteVia een petitie riepen de buurtbewoners van Den Dam het stadsbestuur op om meer inspraak te krijgen in de toekomstplannen van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en de zone langs het Lobroekdok.

Die petitie met de vraag om inspraak kent een groot succes. Naar aanleiding van een gesprek tussen enkele vertegenwoordigers van het Damcomité en schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde, geeft de stad op donderdag 1 augustus 2013 meer toelichting bij de projectdefinitie van het project Slachthuissite-Noordschippersdok. Tijdens deze bijeenkomst heeft iedereen de kans om ideeën te delen. Deze ideeën worden gebundeld in “een mindmap” en meegenomen naar de verdere uitwerking en invulling van het project.

Vergadering Damcomité en voorstelling projectdefinitie – donderdag 1 augustus 2013 om 20u – Parochiehuis Sint-Lambertus, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen