De Buurttoezichters van’t Noord

abuurttoezichtersPatricia en Chaouak zijn sinds kort bekende gezichten op’t Noord. Met hun paarse uniform en vriendelijke glimlach staan ze als Buurttoezichters elke dag klaar om het leven voor alle wijkbewoners van’t Noord een stuk aangenamer te maken. Kristin had een gesprek met de twee over hun boeiende job en natuurlijk de wijk Noord…

Hoe zijn jullie bij Buurttoezicht terecht gekomen?

Chaouak: Ik was op zoek naar een job waarin ik veel sociale contacten kon onderhouden en waarin ik mensen kon helpen. Zo’n 4 jaar geleden ben ik Buurttoezicht-Handhaver geworden en controleerde ik in burger bewoners die in overtreding waren met de Politiecodex (Reglement Stad Antwerpen). Een verbaliserende job dus. Vandaag heb ik me omgeschoold tot Buurttoezichter, draag ik het herkenbare paarse uniform en werk ik eerder sociaal preventief.
Patricia: Ik was eerst medewerkster bij Ann Demeulemeester, maar wilde een steentje bij dragen voor een betere wereld en heb een beroep gedaan op de collega’s -Buurttoezichters van de sectoren Merksem en Borgerhout. Zo kreeg ik meer inkijk in hun werking. Na deze positieve ervaring met de Stadsdienst Buurttoezicht, nam ik de beslissing om deel te nemen aan het examen van Buurttoezichter en ben nu reeds 7 jaar actief bezig als Buurttoezichter.

Wat is jullie taak als Buurttoezichters?

Patricia: We zijn vooral zichtbaar en aanspreekbaar voor de wijkbewoners. We stellen overlast of problemen vast en proberen samen met de veroorzaker en melder naar een oplossing te zoeken. Wat we het meest vaststellen is overlast door sluikstort, overlast van jongeren (geluidsoverlast, overlast door voetballen, openbaar domein vernielen) en overlast van volwassenen (drugsspuiten weggooien op de openbare weg, burenruzies). Wat we vaak vaststellen, ook op’t Noord, is het op de openbare weg laten staan of droppen van fietswrakken.
Chaouak: We werken in de sector postcode 2060, waarin een cluster van 3 teams actief is. Elk team heeft een specifieke wijk, die van ons omvat Seefhoek en Stuivenberg, waar we dagelijks zelf overlast vaststellen en ook via diverse kanalen (via klantenmanagement, telefonisch, gesprekken op straat) meldingen binnenkrijgen. We doen een vaststelling (wijst naar zijn uniform waar vaststeller te lezen staat) van de feiten, bij een klacht nemen we eerst contact op met de melder en starten we vervolgens de communicatie op met de probleemveroorzaker (tegenpartij). We trachten een oplossing te vinden voor beide partijen, maar dat lukt jammer genoeg niet altijd en dan moeten we verbaliserend optreden. Voor het oplossen van de overlastmelding verwijzen we soms door naar en/of werken we samen met zowel interne stadsdiensten als externe partners (Ombudsvrouw, Lokale Politie,…).
Patricia: We krijgen meldingen via de digitale weg maar net zo goed wanneer we in de wijk rondfietsen of –wandelen en buurtbewoners ons aanspreken. We zijn een vertrouwd gezicht voor veel buurtbewoners en ze weten dat we hen kunnen helpen. We werken hard op die vertrouwensband en dat levert mooie momenten op (glimlacht).

Wat zijn de plus- en de minpunten van jullie job?

Chaouak: Het allergrootste pluspunt is dat je overlast voor wijkbewoners kan oplossen. Een minpunt is misschien het breed takenpakket dat we hebben waardoor we niet alle meldingen naar behoren kunnen afhandelen al werken we er hard aan om dat wel te doen. En elke dag is totaal anders.. wat zowel positief als negatief kan zijn (knipoog).
Patricia: Positief is voor mij het dagelijks contact met de wijkbewoners, alsook het vertrouwen en de vrijheid die we krijgen in deze job om onze dagtaken in te delen en uit te voeren in functie van de behoeften van de wijk die op dat moment van prioritair belang zijn. Het zelf zoeken naar gepaste oplossingen in overleg met geëngageerde collega’s is zonder meer een groot pluspunt. We hebben supercollega’s! Minpunt is zoals Chaouak al zei ons breed takenpakket. Dus extra gemotiveerde collega’s zijn altijd welkom…

Welk moment is jullie het meeste bijgebleven in de job ?

Chaouak: Vaak komen we via onze job in contact met wijkbewoners die in de stress zitten en dus zeer emotioneel zijn wegens een overlastprobleem. Als je dan dat probleem kan wegnemen of oplossen geeft dat voor hen en ons een goed gevoel. Wanneer je die wijkbewoner een tijdje later nog eens tegen komt en hij/zij schenkt je een grote glimlach en komt een babbeltje slaan met ons dan besef ik altijd weer dat we goed werk doen (trots).
Patricia: Via onze job komen we soms in contact met sociaal geïsoleerde wijkbewoners. Het is belangrijk dat we deze mensen een luisterend oor en helpende hand kunnen aanbieden als vertrouwd gezicht en/of aanspreekpunt van de wij. Ik hoop dan altijd dat we op die manier het leven van die mensen net iets minder schrijnend kunnen maken en wie weet ooit verhinderen dat ze zichzelf onherstelbare schade berokkenen. In het verleden heb ik een vereenzaamde gepensioneerde wijkbewoner dood in zijn huis aangetroffen en dat beeld zal me altijd bijblijven…

Jullie wandelen dagelijks rond hier maar wat vinden jullie eigenlijk van ’t Noord?

Patricia: Ik ben geboren en getogen in deze wijk en ik kan het dus weten: ‘t Noord leeft (enthousiast)! Het is een bruisende, multiculturele wijk die volop in evolutie is. Je voelt en ziet gewoon de mogelijkheden van deze wijk. Het zaadje is gezaaid… het komt helemaal goed met deze wijk!
Chaouak: Op’t Noord komen bewoners nog gezellig samen op straat. Dat is iets wat op andere plekken in de stad niet meer of amper gebeurt. Het is een sociale wijk. De vele activiteiten – Toer de Nord, Muziek in de Wijk,.. – en aanpassingen in de wijk zoals het plaatsen van bloemtorens tonen aan dat de stad en wijkbewoners zich écht inzetten voor een mooie toekomst van deze wijk! Wij werken hier graag hé Patricia (lacht)!

! Woon je in de wijk Noord (postcode 2060) en heb je last van overlast? Dan kan je contact opnemen met Buurttoezicht via buurttoezicht centrum, tel. 03 338 11 93, buurttoezicht.centrum@stad.antwerpen.be

Meer informatie over Buurttoezicht kan je vinden via antwerpen.be

© 2013 – NOORDlink – Kristin Lenaers