Verkeersveiligheidsmaatregel in Klamperstraat

aschoolverkeerDe stad Antwerpen hecht veel belang aan verkeersveiligheid. De ingreep in de Klamperstraat ondersteunt de veiligheid rond de nieuwe school.

In de Klamperstraat is er sinds 2 september 2013 een nieuwe school. Om de veiligheid van de schoolkinderen zo snel mogelijk te garanderen, opteerde de stad er voor om de verkeersveiligheidsingrepen al aan het begin van het schooljaar uit te voeren. De stad liet een verdrijvingsvlak (gearceerde strook op de rijbaan waarop geen verkeer is toegelaten) met paaltjes schilderen en een fietsenstalling plaatsen. Daardoor wordt de zone 30 die er reeds geldt verder bestendigd. Op de hoek Klamperstraat-Viséstraat komt er een zebrapad om veilig naar het park over te steken.

Met de voorgestelde maatregel wil de stad Antwerpen het geldende snelheidsregime verduidelijken en het passerende verkeer er toe aanzetten om zich aan de regels te houden om zo de algemene verkeersveiligheid te verhogen.