Offerfeest 2013

aofferfeestHet offerfeest is voor de moslimgemeenschap een belangrijke religieuze feestdag die in het teken staat van verzoening en solidariteit. De Antwerpse moslims vieren het feest op verschillende manieren. Velen sturen giften en doen schenkingen aan goede doelen. De stad moedigt dit expliciet aan. Anderen slachten een schaap of een rund. De stad waakt erover dat het dierenwelzijn wordt gerespecteerd en het verbod op thuisslachtingen wordt nagevolgd.

Om een dier te offeren hebt u een slachtvergunning nodig. Die kan u vanaf 1 oktober gratis aanvragen via het e-loket of verkrijgen in de districtshuizen en stadskantoren, elke werkdag tussen 9 en 15 uur, en op donderdagavond ook tussen 17 en 19 uur.

Er zijn in Antwerpen 2 plaatsen waar men terecht kan om een schaap te slachten: Slachthuis Salembier in de Lange Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen en de tijdelijke slachtvloer van de stad Antwerpen in de Lange Lobroekstraat 70, 2060 Antwerpen.Dit jaar is er dus geen slachtplaats in Park Spoor Noord. Thuis slachten is ten strengste verboden. Hierop zal verhoogd toezicht gehouden worden.

Het Offerfeest zal extra drukte in de Lange Lobroekstraat met zich meebrengen, maar er worden geen straten in de buurt afgesloten. Aan de Slachthuislaan komt een tijdelijke verkeersomleiding, maar ook daar worden geen straten afgesloten voor verkeer. Bewoners en handelaars blijven dus de hele dag bereikbaar.

Verdere informatie vindt u in de e-flyer via deze pagina.