De Noorderlijn is in aantocht

anoorderlijnDe Noorderlijn dat is de naam van de nieuwe tramverbinding over de NoorderLeien naar het Eilandje. Samen met de heraanleg van het Operaplein, de Rooseveltplaats, de noordelijke Leien en de Noorderlaan kadert dit project in het Masterplan 2020. De werken starten in de loop van 2014.

Het noordelijk deel van de Leien krijgt hetzelfde uitzicht als de zuidelijke Leien die al vernieuwd werden:

– Er komt een centrale trambaan die doorloopt voorbij de Noorderplaats en aansluit op een nieuwe tramlijn vanaf de Noorderlaanbrug.
– Er komen 2 x 2 rijstroken, met voldoende ‘zijsprongen’ of ventwegen om te parkeren en te laden en te lossen.
– Er is extra aandacht voor de zwakke weggebruiker, met brede voetpaden en fietspaden met veel groen.

Wat is er gepland in Antwerpen Dam:

Door de aanleg van de tramlijn wordt het busaanbod geheroriënteerd. Auto’s en vrachtwagens kunnen niet meer doorrijden onder het viaduct aan Hardenvoort tussen de Kempenstraat en de Bredastraat. Het kruispunt tussen Ijzerlaan en Noorderlaan wordt zo ingericht dat de Kempenstraat in twee richtingen te bereiken is.

Na de Noorderplaats rijdt de nieuwe tramlijn onder het Hardenvoortviaduct door om daarna langs de Noorderlaan verder te lopen en uiteindelijk aan te sluiten op de nieuwe Noorderlaanbrug. Er komen haltes aan de Kempenstraat en net voorbij de Ijzerlaan. De bussen rijden via het Damviaduct, de Bredastraat en de Ijzerlaan om de trambusbaan op de Noorderlaan te bereiken.

Infomoment Noorderlijn – donderdag 21 november 2013 – Douanetoren De Noordster, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen – van 17u tot 20u – alle info via noorderlijn.be