Designregio Antwerpen

adesignDe komende jaren zal Antwerpen extra inzetten op design. De stad wil een beleid voeren dat de sector sterker kan positioneren in de markt. De oprichting van de designregio Antwerpen, samen met een aantal belangrijke actoren uit het veld, moet dit mogelijk maken.

De stad Antwerpen en POM Antwerpen/Provincie Antwerpen engageren zich de komende drie jaar om telkens 50 000 euro per jaar vrij te maken en elk een halftijdse medewerker in te zetten voor de verdere uitbouw van een designregio Antwerpen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende actoren zal begin volgend jaar geformaliseerd worden zodat het platform snel van start kan gaan. Het wordt geen nieuwe structuur, maar een samenwerkingsverband vertrekkend vanuit Antwerp. Powered by Creatives.

Naast de stad Antwerpen en POM Antwerpen/Provincie Antwerpen zullen ook het Designcentrum De Winkelhaak, de Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen met haar opleiding productontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst mee ondertekenen. Creatieve ondernemers op regionaal niveau stimuleren in hun ondernemerschap, Antwerpen verankeren als creatieve hotspot en het uitbouwen van een sterke nationale en internationale identiteit… vormen enkele van de uitdagingen.