Infoavond Oosterweel

aoosterweelDe Oosterweelverbinding is een onderdeel van het grotere Masterplan 2020. Met de Oosterweelverbinding wordt de Antwerpse Ring rond gemaakt. Dat moet samen met de andere maatregelen uit het Masterplan 2020 zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een hogere leefkwaliteit.

De Oosterweelverbinding omvat de volgende grote ingrepen:

-de aanleg van een nieuwe toltunnel onder de Schelde met 2×3 rijstroken, van Linkeroever tot Noordkasteel
-de aanleg van vier tunnelpijpen (met telkens twee rijstroken en een pechstrook) onder de dokken tot aan de Ring
-de aanleg van het Oosterweelknooppunt aan Noordkasteel. Dat knooppunt moet de toltunnel verbinden met de vier tunnelpijpen
-de afbraak van het viaduct van Merksem en de aanleg van een een open sleuf met een nieuw op- en afrittencomplex aan Groenendaallaan en aan Schijnpoort, en met kleine aanpassingen aan het knooppunt met de E313
-de invoering van een vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel

Toelichting resultaten plan-MER

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft een plan-MER opmaken voor de Oosterweelverbinding. Sinds het inspraakmoment voor dit milieuonderzoek eind 2011, zaten de experts niet stil. Na een eerste onderzoek vielen drie van de acht alternatieven af. In een tweede onderzoek werden de vijf overblijvende alternatieven getest op het vlak van mobiliteit. Vervolgens werden ze getoetst op hun milieueffecten (lucht, geluid, gezondheid, enz.). Deze resultaten worden gepresenteerd op donderdag 12 december 2013 om 20 uur. U kan die avond ook vragen stellen.

Praktisch: donderdag 12 december 2013 om 20 uur – auditorium De Noordster, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen – inschrijven vóór 10 december 2013 via kabinet.gouverneur@admin.provant.be of 03 240 51 43