Verbod op zichtbaar bezit van vuurwerk

avuurwerkVan 1 november 2013 tot 31 januari 2014 is niet alleen het afsteken, maar ook het zichtbaar bezit van vuurwerk verboden. De stad neemt deze extra maatregel om de veiligheid in de eindejaarsperiode te verhogen. Wie toch vuurwerk wil afsteken, moet dat tijdig aanvragen!

Vorige jaren waren er veel incidenten met vuurwerk en vooral met bommetjes. Daarom is het volgende verboden in de openbare ruimte vanaf 1 november 2013 tot 31 januari 2014: het zichtbaar bezit, het tonen, uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van vuurwerk van eender welke aard. Lees meer via dna.be