Heraanleg IJzerlaan: bewoners hebben inspraak

aijzerlaanIn 2016 wordt de IJzerlaanbrug afgebroken om het Albertkanaal te verbreden en meer ruimte te geven aan de binnenvaart. In de plaats komt er een brug voor fietsers en voetgangers. Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan. De werken aan de IJzerlaan starten in het najaar van 2014. Een voorstelling van het voorontwerp en alle info rond de heraanleg van de IJzerlaan kan je vinden via stadindialoog.be/ijzerlaan

Op donderdag 26 september 2013 was er een bewonersvergadering in de Noordster. De stad Antwerpen en BAM nv stelden een eerste schetsontwerp van de vernieuwde IJzerlaan voor. Na de voorstelling van de plannen was er ruimte voor inspraak van de bewoners. Er werden 3.200 uitnodigingen verspreid voor de bewonersvergadering, voornamelijk in de Damwijk, maar ook daarbuiten. Het verslag van die bewonersvergadering kan je terugvinden via stadindialoog.be