46 fietsers door het rood op één uur tijd

afietsovertredingVia de politie werden we op de hoogte gesteld van het volgende:

Op een kleine uurtje tijd betrapte het wijkteam van de afdeling City vorige week donderdag 46 fietsers die door het rood reden op het kruispunt van de Kerkstraat met de Carnotstraat.

Donderdagochtend hielden agenten van het wijkteam van de afdeling City bescheiden toezicht op het kruispunt van de Carnotstraat met de Kerkstraat. De agenten stelden vast dat er heel wat fietsers, komende uit de Kerkstraat, door het rood rijden om dan rechtsaf de Carnotstraat in te slaan.

Overtreding derde graad

Tussen 8.30 uur en 9.30 uur hielden de agenten die donderdag 46 fietsers tegen die deze overtreding begingen. Het negeren van een rood verkeerslicht is een overtreding van de derde graad. De fietsers kregen een proces-verbaal en een onmiddellijke inning van 165 euro. De politie zal in de toekomst nog controles houden op het kruispunt.