Vlotter verkeer rond Sportpaleis

asportpaleisDe stad Antwerpen en het Antwerps Sportpaleis hebben samen enkele maatregelen uitgewerkt om de verkeersafwikkeling rond het Sportpaleis vlotter te laten verlopen. Het nieuwe plan draagt bij tot een meer verkeersveilige situatie voor en na evenementen en tot een betere leefbaarheid in de omgeving.

Zo zijn er plannen voor:

• bijkomende fietsenstallingen in de strook naast parking Vaart;
• een ingreep aan de toegangsweg naar parking Sport (de weg langs het Lobroekdok);
• taxistandplaatsen op de kop van parking Ten Eekhove ;
• de spreiding van wegrijdend verkeer vanaf de verschillende parkings.

Momenteel is er aan het Sportpaleis in stallingen voorzien voor 48 fietsen. Daar komen minstens 100 plaatsen bij, op het eigen terrein van het Sportpaleis of kort bij de toegang aan de parking Vaart, wellicht in de loop van april.

De huidige toegangsweg naar parking Sport ligt aan de Schijnpoortweg langs het Lobroekdok. Vandaag zijn er middenbermen waaraan of waartegen automobilisten op onordelijke manier parkeren. Dat maakt dat op drukke momenten de Lotto Arena en het Sportpaleis niet of moeilijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Om dat te verhelpen worden de middeneilanden weggenomen, de verlichting wordt verplaatst en aan beide zijden van de rijbaan zal haaks geparkeerd kunnen worden, met daarachter aan één zijde een voldoende brede wandelzone. Ook deze werken worden wellicht in april uitgevoerd. Door het parkeren zo te organiseren, blijft er voldoende doorgang voor het autoverkeer over en zal er steeds ruimte zijn in het geval er hulpdiensten moeten aanrijden.