Infoavond heraanleg IJzerlaan

abrug_ijzerlaanIn 2016 wordt de IJzerlaanbrug afgebroken om het Albertkanaal te verbreden en meer ruimte te geven aan de binnenvaart. In de plaats komt er een brug voor fietsers en voetgangers. Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan.

De heraanleg van de IJzerlaan biedt ook de kans om weer water in de stad te brengen. Een nieuw kanaal tussen de beide dokken schept heel wat mogelijkheden om de buurt op te waarderen. Het kanaal is weliswaar niet bevaarbaar, maar het kan wel een nieuwe pleisterplek worden voor de buurt.

In het najaar van 2013 konden de bewoners van de Damwijk de eerste schetsen inkijken en hun ideeën geven. Op basis daarvan werkten de ontwerpers de plannen verder uit. Iedereen kan deze plannen inkijken op donderdag 27 februari 2014 doorlopend van 15.30 uur tot 19 uur. Locatie: Douanetoren De Noordster, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen.

Inschrijven is niet nodig.