Nieuwe scholencampus aan Park Spoor Noord

aschoolparknoordDonderdag gaf Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower het officiële startschot voor de bouw van de stedelijke scholencampus in Park Spoor Noord. De eerste steenlegging werd muzikaal opgevrolijkt met een eigen lied dat door 225 leerlingen van stedelijke basisschool Groene Eilandje luidkeels werd zongen.

De nieuwe campus komt aan de straat Hardenvoort en moet klaar zijn tegen september 2015. Het wordt de nieuwe stek voor de huidige stedelijke kleuter- en lagere school Groene Eilandje, die zal uitbreiden met 6 nieuwe klassen in de lagere school. Daarnaast komt er een gloednieuwe secundaire school (eerste graad). Voor de tweede en derde graad stromen de leerlingen door naar opleidingen rond wetenschappen & techniek in het Stedelijk Lyceum Meir. Met de campus Hardenvoort garandeert het Stedelijk Onderwijs zijn leerlingen 12 jaar onderwijs op een toplocatie.

Campus in het park voor 660 kinderen

Op de site Hardenvoort komt een grote basisschool met 8 kleuterklassen, 12 lagere schoolklassen en een secundaire school met 10 klassen voor een eerste graad. De leerlingen van de stedelijke kleuter- en lagere school Groene Eilandje, die nu in de modulaire units zitten in de Bredastraat, zullen verhuizen naar de site Hardenvoort. De modulaire school werd enkele jaren geleden opgestart, ten gevolge een groot gebrek aan capaciteit in de buurt. Vanaf september 2015 verhuist de school naar de nieuwbouw aan de rand van Park Spoor Noord. Het leerlingenaantal zal in de nieuwe vestiging fel uitbreiden: er is plaats voor 6 extra nieuwe klassen in de lagere school.

Geïnteresseerde ouders kunnen de werken volgen via stedelijkonderwijs.be/hardenvoort

Wetenschappen en techniek Stedelijk Lyceum, de nieuwe koepelnaam voor de 19 stedelijke middelbare scholen, clustert voortaan haar studierichtingen in interessegebieden die zo veel mogelijk aangeboden worden op eenzelfde schoollocatie. Het aanbod rond wetenschappen en techniek zal, zoals vermeld in het bestuursakkoord, in de toekomst toenemen.

Momenteel worden de meeste studierichtingen rond wetenschappen en techniek aangeboden in het Stedelijk Lyceum Meir. Maar ook het Stedelijk Lyceum in de Cadixstraat zal in de toekomst dit interessegebied uitbouwen in de tweede en derde graad. Eerste- en tweedejaars die school lopen in de gloednieuwe campus Hardenvoort, zullen in eerste instantie doorstromen naar het Stedelijk Lyceum Meir, later, na realisatie van de nieuwbouw, ook naar de Cadixstraat.