De buren van de Karel de Grote hogeschool

adeburenEen tweetal maanden geleden kregen de buurtbewoners rond de Kerkstraat een brief in de bus met de vraag of wilden deelnemen aan een onderzoeksproject “De buren”. Met dit project willen de studenten van de Karel de Grote hogeschool (met opleidingsrichting kunst) de relatie tussen hun school en de stedelijke woonbuurt nagaan.

Met een eenvoudige vraag als ‘Hoe was uw dag?’ willen zij als buren een aanzet geven tot wederzijdse interesse. Buurtbewoners waren erg gecharmeerd door dit initiatief en zo kwamen er tal van reacties binnen. Jong en oud, allochtonen en autochtonen schreven een A4’tjes vol.

Donderdagavond 27 maart 2014 worden al deze brieven tentoongesteld in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Congres, Kerkstraat 45. De avond begint om 19u met een rondleiding door de studenten en zal eindigen rond 21u met muntthee. Uiteraard is iedereen welkom.