Zesde meting van de Antwerpse winkelstraten afgerond

awinkelmetingDe zesde meting van de Antwerpse winkelstraten is afgerond. Dit driejaarlijkse rapport biedt heelwat inzichten in het Antwerpse winkellandschap. Op basis van deze cijfers worden ook de kernwinkelgebieden afgebakend. Samen met de Beleidsnota Detailhandel 2013 vormt dit rapport een basis voor beleidsadvies met betrekking tot detailhandel. De meting toont aan dat het bundelingsbeleid dat in het ruimtelijk uitvoeringsplan Antwerpen 2060 is uitgeschreven, zijn vruchten afwerpt. Hierdoor doen de winkelgebieden in Antwerpen-Noord het beter dan in 2010 op het vlak van densiteit en leegstand.

De meting toont aan dat heel wat winkelgebieden in Antwerpen-Noord zoals onder meer de Carnotstraat, de Handelsstraat en de Diepestraat gunstige cijfers kunnen voorleggen. Door het bundelingsbeleid in het ruimtelijk uitvoeringsplan Antwerpen 2060, mogen winkels enkel in de afgebakende winkelstraten geopend worden. Hierdoor evolueert de densiteit in deze kernen positief en daalt de leegstand sterk. Het gaat de goede kant op met deze winkelgebieden, maar het werk is hier voor de stad nog niet gedaan.

Om de Antwerpse handelskernen leefbaar en aantrekkelijk te houden, moet er een actief beleid op maat van de handelskern gevoerd worden. De stad wil daarom een brede waaier aan instrumenten inzetten om ondernemers te helpen de juiste weg te vinden in deze gebieden. Waar nodig kiest de stad voor een afbouw van winkels en een omvorming naar een mix van functies (winkel, horeca, diensten en woningen). De kwaliteit van deze omvorming bewaken is voor de stad dé uitdaging voor de toekomst.

De meting van de Antwerpse winkelstraten is online te vinden. Ga naar de site ondernemeninantwerppen.be > visie en cijfers > meting van winkelstraten.