Ontwikkeling Slachthuissite/Noordschippersdok

adendamDe wijk Dam staat aan het begin van een belangrijke verandering. De stad en eigenaars van de Slachthuissite en het Noordschippersdok hebben de ambitie om het gebied te herontwikkelen voor wonen, verweven met voorzieningen, recreatie en bedrijvigheid.

Op woensdag 4 juni 2014 was er al een informatievergadering over de projectdefinitie en de ambitie voor deze belangrijke plek voor de wijk. Na het verwerken van de opmerkingen van de buurt zal na de zomer de projectdefinitie door het college worden goedgekeurd en een ontwerpwedstrijd worden opgestart voor de site.

De workshops

Om de ontwerpers zo goed mogelijk voor te bereiden organiseert de Stad Antwerpen samen met onderzoeksbureau ndvr enkele workshops met bewoners, de bedrijven en de horeca. Op deze workshops staan de dagelijkse ervaringen in de buurt en de aanwezige kennis bij bewoners en organisaties centraal. Doel is de beleving in de Damwijk te onderzoeken en na te gaan wat ‘op maat van de Damwijk’ nu echt betekent. Hiervoor worden twee workshops georganiseerd waarop ook organisaties die actief zijn in de buurt welkom zijn.

Dinsdag 24 juni 2014 van 19 tot 21 uur

Inschrijven kan via www.stadindialoog.be

Donderdag 26 juni 2014 van 14 tot 16 uur

Inschrijven kan via www.stadindialoog.be