Stadsklap

astadsklapWil je meer weten over het leven van nieuwkomers in Antwerpen? Wil je hen graag iets vertellen over onze samenleving? Dat kan tijdens de Stadsklap op donderdag 24 juli 2014 in Buurthuis Cortina in de Kerkstraat 68 op’t Noord van 13u tot 16u. Deze Stadsklap is met Nederlandssprekende nieuwkomers.

Als metropool trekt Antwerpen migranten aan uit heel de wereld. Om zich hier goed thuis te voelen, volgen de meeste van hen een inburgeringsprogramma. Dit bestaat onder meer uit een opleiding Nederlands en een cursus over het leven in België. Maar inburgeraars willen ook Vlamingen ontmoeten. Want inburgeren doe je niet alleen. Door met Vlamingen te praten leren ze onze samenleving van binnenuit kennen. Dit is leerrijk en interessant voor hen, maar ook voor jou.