Archeologen aan het werk in de IJzerlaan tot eind september

aijzerlaankempischevaartTijdens de zomermaanden graaft een aannemer een aantal proefsleuven in de IJzerlaan. Zo kunnen de stadsarcheologen de oude Kempische Vaart onder de IJzerlaan juist in kaart brengen.

Het volgend voorjaar start de heraanleg van IJzerlaan. Door dit project zal deze omgeving grondig veranderen. Zo zal de Slachthuislaan in de toekomst beter aansluiten op de Noorderlaan en komt er een kanaal in de IJzerlaan dat het Lobroekdok verbindt met het Asiadok. De IJzerlaan zelf krijgt het profiel van de nieuwe Singel met 2×2 rijbanen, een parkeerstrook, brede fietspaden en groene bermen met bomen.

Bij de aanleg van het nieuwe kanaal in de IJzerlaan wil men zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande kademuren van de Kempische Vaart. Daarom worden er nu proefsleuven gegraven zodat de archeologen de exacte de ligging van het oude kanaal kunnen bepalen en kunnen nagaan in welke staat de oude kaaimuren zijn. Het graafwerk in de IJzerlaan startte eind juni en lag even stil tijdens het bouwverlof. De archeologen deden dan bijkomende opmetingen naast het Asiadok.

Lees via antwerpen.be wanneer er verkeersproblemen (omleidingen) kunnen optreden.