Elektriciteitsschaarste

electriciteitDe laatste dagen verschijnen er steeds meer berichten in de media over elektriciteitsschaarste en het afschakelplan.

Wat is het afschakelplan?

Wanneer er zich een onevenwicht tussen productie en verbruik voordoet, moet de evenwichtssituatie op het net hersteld worden. Dit gebeurt door gedurende een zo kort mogelijke tijd de elektriciteitsbevoorrading van een aantal gebruikers te onderbreken. Bepaalde gebieden zullen dan tijdelijk en vooraf aangekondigd zonder elektriciteit vallen.

Lees meer via antwerpen.be