Steun voor wijkproject Verborgen kloostertuin

akloostertuinHet stadsbestuur investeert in twaalf buurtprojecten die de samenhorigheid van de wijk ten goede komen. Het gaat om de verfraaiing van pleintjes en schoolomgevingen, maar net zo goed om de opstart van een themamarkt of een ruilwinkel.

Voor de wijk Noord krijgt de Verborgen Kloostertuin op het Zuster-der-Armenplein tussen de Dambrugge- en de Rotterdamstraat aandacht. Om dat project mee te steunen komen er gerichte acties in verband met afval en zwerfvuil.

Lees meer via gva.be