Graag traag op’t Noord!

agraagtraagZo heet de nieuwe verkeersveiligheidscampagne van politie en stad Antwerpen. Elke Antwerpenaar kan zijn betrokkenheid tonen via de website graagtraag.be. U kunt er een straatnaambordje aanmaken met uw eigen naam of blije en droeve selfies insturen voor de mobiele snelheidsmeter die na de start van het schooljaar opduikt in de stad.

Bewonersgroepen roepen automobilisten via affiches op om trager te rijden in hun straat of buurt. Meer dan honderd verkeersborden zijn bovendien aangekleed met levensgrote portretten van kinderen. Heel Antwerpen vraagt uw aandacht voor verkeersveiligheid. Gezinnen, mama’s, peuters of opa’s: iedereen doet mee voor veilig verkeer.

Maak uw eigen straatnaambordje of stuur uw selfies in. De skaters van Park Spoor Noord en de Chefs van de Lange Lobroekstraat deden het jullie al voor.. nu de rest van’t Noord nog!