RUP Zorgsite Kempenstraat

arupkempenstraatznaOp 15 mei 2012 besliste Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om een nieuw ziekenhuis te bouwen op het braakliggende terrein tussen de Kempenstraat en de Noorderlaan, ten oosten van de Noorderplaats. Die bouwsite maakt deel uit van de ontwikkeling van de Kop van Spoor Noord, tussen de Italiëlei, de Ellermanstraat en de Kempenstraat.

ZNA plant op dit perceel een nieuwbouwziekenhuis, een ondergrondse parking en twee woontorens. Het ontwerp voor deze zorgsite wijkt daardoor op een aantal punten af van het in 2005 goedgekeurde Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Op 13 juli 2012 besliste het Antwerpse schepencollege dan ook om het BPA ‘Stedelijk Park Spoor Noord’ gedeeltelijk te herzien via de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het openbaar onderzoek over dit RUP start op 13 oktober 2014 en loopt tot en met 11 december 2014

Het plan ligt gedurende die periode ter inzage:

in het districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
van 9.00 tot 15.00 uur;

bij stadsontwikkeling, afdeling ruimte, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen,
van 9.00 tot 12.00 uur;

op de website van de stad Antwerpen via deze link