Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de NOORDlink website. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt de NOORDlink website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij en de websites/links waar zij van afkomstig zijn. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is informatief bedoeld en mag enkel zo gebruikt/opgevat worden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. NOORDlink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij NOORDlink of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NOORDlink. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door NOORDlink.