Verkiezingen 2012

Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zullen ook de lezers van NOORDlink een beter beeld krijgen van hoe de Antwerpse partijen de toekomst van de stad zien. En dus ook de toekomst van de wijk Antwerpen Noord.

De wijk Antwerpen Noord (den 2060) lijkt alvast een item op de politieke agenda van de Antwerpse partijen. En dat is goed om vast te stellen. Maar wat betekent dit concreet? De interviews met de lijstrekkers in Antwerpen stad kan je hieronder vinden.

Verkiezingen 2012: interview Annemie Turtelboom (Open VLD)

De voorbije weken nam Kristin contact op met de verschillende politieke partijen in Antwerpen. Of het mogelijk was om, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een interview te regelen met de lijsttrekkers van de partijen. Ook Annemie Turtelboom gaf een positief antwoord op een interview. Kristin maakte op een zonnige lentedag een wandeling in Park Spoor Noord met de minister en lijsttrekster van de Antwerpse liberalen.

Wie is Annemie Turtelboom in haar eigen woorden? Turtelboom: “Ik ben Annemie Turtelboom, 44 jaar, afkomstig uit Zandbergen bij Geraardsbergen. Moeder van twee dochters, economiste, lange tijd docente aan de Katholieke Hogeschool in Leuven, en sinds 2004 full-time politica voor Open VLD. Eerst als parlementslid, gespecialiseerd in arbeidsmarkt en pensioenen, sinds maart 2008 als minister, eerst op Migratie, dan op Binnenlandse Zaken, nu op Justitie. Ik woonde twintig jaar lang in Puurs en ben onlangs naar Antwerpen-Stad verhuisd. Wat veel mensen waarschijnlijk niet van mij weten is erg kan genieten van een goede maaltijd en een goed glas, zonder culinair expert te zijn. Als ik moe ben na een zware dag of een zware week smaakt mij de klassieke biefstuk-friet nog het best. En eerlijk gezegd: met veel frieten, niet zoveel biefstuk. (lacht)”

Hoe goed kent U de wijk Antwerpen Noord? Turtelboom: “Ik heb de wijk uiteraard verschillende keren bezocht de laatste jaren. In 2008 ben ik rondgeleid door buurtbewoner Rik Steegmans, zonder camera’s en pers, om te voelen wat er in de wijk leeft. En sindsdien heb ik uiteraard verschillende officiële ontmoetingen gehad in de wijk 2060. Antwerpen Noord is een stadsdeel in de kering. Ik zie veel extremen en uitdagingen, maar tegelijk ook tal van mogelijkheden. Tot tien jaar geleden overheerste het negativisme en was dit voor velen een verloren hoek van de stad. Ik herinner me de legendarische Panoramareportage van Paul Muys over de teloorgang van de Seefhoek. Dat beeld is weg. Er zijn nog een pak samenlevingsproblemen, maar ook een nieuwe dynamiek. Nieuwe gezinnen komen naar de wijk. Leuke horeca steekt de kop op, maar ook initiatieven zoals NOORDlink tonen aan dat de buurt in de goede richting evolueert.”

Wat is uw favoriet plekje in de wijk Antwerpen Noord en waarom? Turtelboom: “Ik ben onder de indruk van de impact die het park Spoor Noord heeft op de buurt en op de stad. De stad heeft zwaar ingezet op het project, en je ziet dat het loont. Op zomerdagen is het over de koppen lopen aan de zomerbar, en krioelt het van de kinderen in de waterpartij. Spoor Noord is het levende bewijs dat groen een wijk zuurstof kan geven.”

Wat heeft uw partij in het verleden voor de wijk Antwerpen Noord gedaan? Turtelboom: “We hebben vanuit het stadsbestuur en de regeringen, ook dankzij Europees geld, zwaar in 2060 geïnvesteerd. Denk maar aan Spoor Noord, de Permekebibliotheek en het Designcentrum. Ik zie tal van straten en pleinen die aangepakt zijn. Er zijn sterke impulsen gegeven aan de wijk.”

Wat gaat uw partij in de toekomst voor de wijk Antwerpen Noord doen? Turtelboom: “Blijven investeren om de wijk 2060 aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers die hier willen winkelen of werken. Tal van projecten liggen op de plank. Denk maar aan de fietsbrug tussen Spoor Noord en het Eilandje, de verhuis van het Stuivenbergziekenhuis naar Spoor Noord. We moeten verder het openbaar domein blijven aantrekkelijker maken en de markt een gevarieerd woonaanbod creëren. Tegelijk is er hier blijvend werk aan de winkel om het samenleven elke dag mogelijk te maken. Wetten moeten worden nageleefd, en dat moeten we ook afdwingen. Of het nu gaat over drugsproblemen, over imagoverlagende winkels en vzw’s of autoinbraken. Overlast en criminaliteit moet omlaag. Er is al heel veel gedaan, maar als bepaalde inspanningen niet lonen, moeten we het over een andere boeg gooien. Zo kunnen we onze politieaanwezigheid met wijkteams efficiënter organiseren. Zo kunnen we gecoördineerd controles doen bij imagoverlagende winkels en horeca om zwartwerk en drugs aan te pakken en eerlijke concurrentie te garanderen.”

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers


Verkiezingen 2012: Geen reactie…

De voorbije weken nam Kristin contact op met de verschillende politieke partijen in Antwerpen. Of het mogelijk was om, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een interview te regelen met de lijsttrekkers van de partijen. Zowel Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA) als Patrick Janssens (sp.a) gingen met plezier in op deze interview-aanvraag om zo de wijkbewoners van den 2060 een beter beeld te geven hoe de verschillende politieke partijen in de stad Antwerpen de toekomst van deze wijk zien.

Ook Filip Dewinter (Vlaams Belang), Marc Van Peel (CD&V), en de medewerkers van de PVDA werden door Kristin gecontacteerd om een interview mbt de wijk Antwerpen Noord. Zonder reactie echter. Jammer. Toch?

Annemie Turtelboom (Open VLD) zal in september de interviewreeks afsluiten.

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers


Verkiezingen 2012: interview Patrick Janssens (sp.a)

De voorbije weken nam Kristin contact op met de verschillende politieke partijen in Antwerpen. Of het mogelijk was om, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een interview te regelen met de lijsttrekkers van de partijen. Ook burgemeester Patrick Janssens een positief antwoord op een interview. Kristin had een telefonisch gesprek – wegens de hernia van de burgervader kon het gesprek niet in de wijk Antwerpen Noord plaatsvinden – met hem.

Wie is Patrick Janssens in zijn eigen woorden? Janssens: “Ik ben een slagerszoon en groeide samen met mijn drie broers voornamelijk op straat op. Ik heb m’n ouders altijd heel hard weten werken om ons te laten studeren. Ik deed dat aan de universiteit Antwerpen waar ik sociologie en economie studeerde. Nadien specialiseerde ik me in statistiek in Londen, de tweede mooiste stad ter wereld. Ik werkte zes jaar aan de universiteit Antwerpen waar ik onderzoek deed naar armoede en sociale ongelijkheid. Nadien leidde ik gedurende vijftien jaar bedrijven in het marktonderzoek (Dimarso) en de reclame (VVL/BBDO). In ‘99 werd ik partijvoorzitter van de SP, de latere sp.a. Op St. Patrick’s day in 2003 nam ik ontslag om burgemeester van Antwerpen te worden. Ik trek in oktober de stadslijst waarop sp.a en CD&V samenwerken omdat we geloven dat de stad belangrijker is dan de eigen partij. Mijn liefde voor voetbal, wielrennen en literatuur zijn voldoende bekend. Wat minder geweten is, is dat ik twee jaar initiatie tekenen volgde aan de academie van Berchem. Ik zit nu in het eerste jaar schilderen. Af en toe verkoop ik iets voor het goede doel zoals voor Music For Life bijvoorbeeld waar een portret van Mandela 3800€ opbracht, maar dat had meer met Music For Life te maken dan met mijn artistieke kwaliteiten.”

Hoe goed kent U de wijk Antwerpen Noord? Janssens: “Ik ben opgegroeid aan de zuidkant van Antwerpen en heb ook altijd daar gewoond (het Kiel en het Zuid). Toch heb ik jarenlang mijn huisdokter in de St Jobstraat gehad, in het oude politiekantoor. Dokter Geert Raes was niet alleen een fijne man en een goed dokter maar ook een geëngageerd buurtbewoner die erg heeft geijverd voor het tot stand komen van Park Spoor Noord. Jammer genoeg is hij een paar jaar geleden veel te vroeg overleden. Toch is Antwerpen Noord een wijk die ik de laatste jaren beter en beter heb leren kennen. Uiteraard heb ik er als burgemeester veel mee te maken zoals met de meeste wijken van Antwerpen. Het is een erg levendige wijk met een heel verscheiden bewoning dus het is normaal dat ik er als burgemeester veel kom.”

Wat is uw favoriet plekje in de wijk Antwerpen Noord en waarom? Janssens: “Ik vind het De Coninckplein een bijna mythische plek, ik zit graag in park Spoor Noord en doe af en toe mijn voedingsinkopen in de Handelstraat, een straat met bijzonder veel mogelijkheden.”

Wat heeft uw partij in het verleden voor de wijk Antwerpen Noord gedaan? Janssens: “Het gaat niet zozeer om de eigen partij maar om wat we als team samen met de buurt hebben gerealiseerd en dat is heel wat. Antwerpen Noord heeft de laatste 10 jaar heel veel aandacht gekregen en dat was ook nodig. Een lijstje dat helemaal niet volledig is: bijna 40 krotpanden door de stad opgekocht en helemaal vernieuwd met jonge moderne architecten, het saneren van de buurt rond het Atheneum, De Coninckplein, Schaafstraat ed, de realisatie van de Permeke bibliotheek, het wegwerken van de tippel- en raamprostitutie, realisatie van het Designcentrum, realisatie van Park Spoor Noord, de restauratie van het zwembad in de Veldstraat, het politiekantoor in de Handelstraat met verhoging van het aantal agenten en herinvoeren van de wijkpolitie, veelvuldige actie tegen drugs, criminaliteit en overlast. Nergens in Antwerpen wordt meer politie ingezet, maar dat maakt de wijk nog niet tot de hemel op aarde, daar zijn we ons goed van bewust. Dit is maar een greep uit de opvallendste investeringen van de stad. Daarnaast hebben heel wat andere verenigingen en organisaties ook bijzonder veel gedaan: samenlevingsopbouw, alle geëngageerde buurt- en bewonersgroepen, de vele sport- en jeugdclubs, de talrijke middenstanders die zich blijven inzetten voor een bloeiende buurt, alle professionele organisaties die samen met veel vrijwilligers strijden tegen armoede en het leven voor iedereen in “den 2060” zo aangenaam mogelijk proberen te maken, en … NOORDlink natuurlijk (glimlacht).”

Wat gaat uw partij in de toekomst voor de wijk Antwerpen Noord doen? Janssens: “Antwerpen Noord heeft nog heel veel mogelijkheden. Daarom nodigden we vorig jaar Doug Saunders uit om de wijk te bestuderen (Doug schreef een heel goed boek over de grote gemengde wijken in veel andere steden in de wereld). Zijn belangrijkste aanbeveling was om een school met een heel hoge kwaliteit te realiseren in Antwerpen Noord en ook meer aandacht voor de kleinhandel te hebben. Ook in de toekomst moet Antwerpen Noord dus veel aandacht blijven krijgen. De grootste kansen liggen in de herontwikkeling van Stuyvenberg als het ziekenhuis verhuisd is binnen een paar jaren. Dit laat ons eindelijk toe een groot project in het midden van de wijk te realiseren. De tuinen moeten opengemaakt worden en met respect voor de historische gebouwen kunnen we een gemengd project (kinderopvang, de kwaliteitsschool, wonen etc. ) realiseren. Verder dromen we ervan de Handelstraat verkeersluwer te maken zodat het er veel aangenamer winkelen wordt. De straat kan een echte attractie voor shoppers worden. Uiteraard moet verder aan de veiligheid worden gewerkt. Misschien is het mooist van al nog wel dat zopas het Seefbier waarnaar de Seefhoek genoemd is opnieuw gelanceerd werd na jarenlang onderzoek! Het toont aan dat niet alleen wij maar ook vele anderen geloven in de toekomst van Antwerpen Noord. Schol!”

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers


Verkiezingen 2012: interview Bart De Wever (N-VA)

De voorbije weken nam Kristin contact op met de verschillende politieke partijen in Antwerpen. Of het mogelijk was om, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een interview te regelen met de lijsttrekkers van de partijen. Ook Bart De Wever gaf snel een positief antwoord op een interview. Kristin had naar aanleiding van zijn bezoek aan de Handelsstraat een gesprek met hem.

Wie is Bart De Wever in zijn eigen woorden? De Wever: “Ik ben geboren op 21 december 1970 in Mortsel in een liefhebbend gezin van drie kinderen (een oudere broer, een jongere zus). Mijn vader was spoorwegarbeider en mijn moeder baatte een krantenwinkeltje uit. Ik studeerde Latijn-Grieks aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege Edegem. Daarna ging ik Geschiedenis studeren aan de UA en de KUL. Ik wilde net zoals mijn oudere broer Bruno professor worden. Daarom werd ik na mijn studies assistent aan de KU Leuven en bereidde mijn doctoraat voor. Maar de politiek haalde mij in en ik werd actief in de N-VA. Ondertussen trouwde ik met Veerle Hegge, en samen kregen wij vier kinderen. Iets wat niet veel mensen weten is dat ik ooit (vooral tijdens mijn studentenjaren) een fervent en fanatiek Risk-speler was. Zelfs als ik het nu speel, ga ik enorm – tot aan het voor mijn leeftijd ongepaste – op in het spel. En op 14 oktober 2012 ben ik lijsttrekker van de N-VA in Antwerpen.”

Hoe goed kent U de wijk Antwerpen Noord? De Wever: “Ik ken de wijk redelijk goed, maar vooral vanuit mijn rol als gemeenteraadslid. Als Antwerpen Noord in het nieuws komt, is dat vaak niet positief. Dat schrikt veel mensen af om de buurt beter te leren kennen, en dat is echt spijtig. We moeten terug een positieve sfeer in den 2060 brengen.”

Wat is uw favoriet plekje in de wijk Antwerpen Noord en waarom? De Wever: “Ik heb wel meerdere favoriete plaatsen zoals Park Spoor Noord, de Handelsstraat of het Sint Jansplein. Maar als ik echt moet kiezen, dan wordt de historicus in mij wakker en kies ik voor het Stuivenbergplein en de Seefhoek. Omdat het de buurt is waar Vincent Van Gogh woonde, Willy Vandersteen werd geboren en opgroeide, Panamarenko het levenslicht zag en vele andere grote Antwerpenaren vandaan komen of woonden. Het is zo’n beetje het hartland van onze stad.”

Wat heeft uw partij in het verleden voor de wijk Antwerpen Noord gedaan? De Wever: “Ik ben al geruime tijd bezorgd over de situatie in Antwerpen Noord, en voor de gevolgen daarvan in de hele stad. In de gemeenteraad heb ik meerdere vragen gesteld over de drugsproblematiek in 2060, de incidenten met drugsdealers en de overlast die drugsdealers veroorzaken. Ik heb altijd aangedrongen op een strengere aanpak. Bovendien heb ik in de gemeenteraad gewerkt rond de brede samenlevingsproblematiek, concreet dan de rellen tussen verschillende bevolkingsgroepen en de kleine en grote criminaliteit in de wijk. Daarvoor ben ik meermaals het gesprek aangegaan met verschillende bewonersgroepen, onder andere De Bilzen, en heb ik de wijkbewoners en de handelaars een aantal keren ontvangen en bezocht. De N-VA, en Vlaams parlementslid Liesbeth Homans in het bijzonder, heeft ook meerdere initiatieven genomen rond de woonfiscaliteit. Door de dikwijls zeer hoge KI’s in Antwerpen Noord – omwille van de vroegere welstand in de wijk – is investeren in de buurt nu extra kostelijk. Op die manier wordt het opgang brengen van een nieuwe dynamiek bemoeilijkt en worden investeerders afgeschrikt. Ook dit willen wij aanpakken. Verdere ondersteunen wij de verschillende van onderuit gegroeide bewegingen en verenigingen in de wijk – zoals Sint Willibrordus – die willen werken rond het volkse karakter van de 2060 zonder de diversiteit van de buurt uit het oog te verliezen.”

Wat gaat uw partij in de toekomst voor de wijk Antwerpen Noord doen? De Wever: “Het belangrijkste aandachtspunt voor Antwerpen Noord is terug te gaan naar een gezond sociaal evenwicht in de buurt. Daarbij moeten we de verloedering aanpakken en volop inzetten op vernieuwing. Het probleem is dat nu veel mensen die een positieve bijdrage leveren, wegtrekken om zich elders te vestigen. Die trend moeten we keren, door in te zetten op kwaliteitsvol onderwijs, aantrekkelijke winkels en eethuizen te creëren door verbeteringspremies – maar zonder het karakter van den 2060 aan te tasten – en het woningaanbod te verbeteren door de verstudio-isering aan te pakken, de bouwvoorschriften strikter te controleren, leegstand door taksen en desnoods hardere maatregelen aan te pakken en verkrotting en huisjesmelkerij te bestraffen. Maar dit alles moet gecombineerd worden met een war on drugs. We moeten paal en perk stellen aan de drugsdealers in Antwerpen Noord. Dit betekent werken rond een ruimtelijke veiligheidsaanpak, waarbij risicozones in kaart worden gebracht en de noden voor wijkveiligheid worden opgelijst, gecombineerd met een kordaat politieoptreden.”

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers


Verkiezingen 2012: interview Meyrem Almaci (Groen)

De voorbije weken nam Kristin contact op met de verschillende politieke partijen in Antwerpen. Of het mogelijk was om, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een interview te regelen met de lijsttrekkers van de partij. Een eerste reactie kwam er van de lijsttrekster van Groen, Meyrem Almaci. Kristin had een gesprek met haar in eethuis ZUM op het Damplein.

Wie is Meyrem Almaci in haar eigen woorden? Almaci: “Een 35-jarige, geëngageerde dame! Een vegetariër en iemand die gauw verontwaardigd is. Ik verdedig graag de belangen van de zwakkeren in de samenleving. Zo was ik in het verleden bruggenbouwer tussen diverse gemeenschappen en de stem voor diegenen die zich niet voldoende konden verdedigen. Wat velen niet weten is dat ik elke vrije minuut die ik vinden kan graag besteed aan tuinieren. Ik heb een klein stadstuintje waar ik veel zorg voor m’n kruiden en plantjes draag. Ik krijg voor het onderhoud wel af en toe hulp van m’n zusjes maar ik kan met trots zeggen dat wat ik plant na verloop van enkele maanden ook uitkomt (glundert). En op 14 oktober 2012 ben ik lijsttrekker voor de partij Groen in Antwerpen stad.”

Hoe goed kent U de wijk Antwerpen Noord? Almaci: “Ik kom hier regelmatig en graag op bezoek bij vrienden en collega-partijleden. Maar ik bezoek ook vaak de moskee in de Everaertsstraat, het Turks centrum in de Van Kerckhovenstraat, Jeugdcentrum Academie op het Stuivenbergplein, bibliotheek Permeke op het De Coninckplein of het Designcenter in de Winkelhaak. En bij mooi weer zit ik natuurlijk in Park Spoor Noord te vertoeven. Je kan me tijdens de Ramadan ook altijd in deze wijk vinden want dan is er het multicultureel feest ‘Sultan der Maanden’ waarop Antwerpenaren van verschillende origine samen de Iftarmaaltijd gebruiken. Elk jaar zie ik daar wijkbewoners, sommige die elkaar helemaal niet kennen en die ook niet in het dagelijks leven met elkaar in contact zouden komen, verbroederen. Een heel mooie visuele verbeelding van de essentie van deze wijk.”

Wat is uw favoriete plekje in de wijk Antwerpen Noord en waarom? Almaci: “Ik maak graag de wandeling van het Centraal Station van Antwerpen naar de Handelsstraat. Wanneer je deze wandeling maakt heb je de hele wereld gezien. En toch, telkens ontdek ik weer nieuwe dingen: van exotische ingrediënten tot opvallende mode-accessoires. De verscheidenheid aan culturen, de tegenstellingen in het aanbod.. maar vooral het snuisteren in de winkeltjes: dat is gewoon genieten voor mij!”

Wat heeft Groen in het verleden voor de wijk Antwerpen Noord gedaan? Almaci: “De wijkbewoners die tot onze partij behoren hebben zich in het verleden geëngageerd om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten. En onze gemeenteraad- en districtleden hebben in het verleden de aandacht gevestigd op meer groenaanplanting in de wijk, een beter aanpak tegen vervuiling en verkrotting, hogere verkeersveiligheid en meer onderwijs. Daarnaast hebben we als partij ook een beter oplossing gevraagd voor de maatregel mbt het sluitingsuur voor de cafés in de wijk en op het De Coninckplein.”

Wat gaat Groen in de toekomst voor de wijk Antwerpen Noord doen? Almaci: “Meer aandacht voor veiligheid: met de Groen Gezellig campagne willen we een coherent verkeersveiligheidbeleid uitwerken waarin we bijvoorbeeld het contact tussen de wijkbewoners en de wijkagent willen verbeteren. Maar ook een betere aanpak van de drugsproblematiek is iets waar we bij Groen op hameren. Er zijn voorbeelden genoeg uit het buitenland hoe zoiets doeltreffend aangepakt kan worden. Daarnaast willen we ook investeren in een sociaal beleid: de wijk Antwerpen Noord is een volkswijk en moet dat ook blijven maar er moet meer aandacht komen voor beter onderwijs, meer speelruimte voor kinderen, een beter begeleiding van problemen, meer investeringen in propere straten. En dat alles willen we als partij realiseren in samenwerking met de wijkbewoners en niet boven hun hoofden heen.”

© 2012 – NOORDlink – Kristin Lenaers